Jak volit

Projekt Mladých konzervativců, který zodpoví
všechny vaše otázky o volbách v České republice.

Volby do zastupitelstev krajů 2012

 • Voleb se mohou účastnit občané České republiky starší 18 let.
 • V den voleb se volič dostaví do příslušné volební místnosti v místě svého trvalého bydliště, v opačném případě si lze zažádat o voličský průkaz.
 • Volič může hlasovat pouze pro jednu konkrétní kandidátní listinu politické strany, hnutí nebo koalice.
 • Na kandidátní listině volič může, ale nemusí udělit až čtyři preferenční hlasy jednotlivým kandidátům. Tímto způsobem tak můžete dostat svého oblíbeného kandidáta do čela kandidátní listiny a zvýšit tak jeho šance na zvolení.
 • Aby se Vašemu kandidátovi podařilo dostat do čela kandidátky, je nutné, aby získal alespoň 5 % všech platných preferenčních hlasů.
 • Udělíte-li určitému kandidátovi více než čtyři preferenční hlasy, váš hlas zůstává platný pouze pro stranu, nikoliv však pro jednotlivé kandidáty.
 • V krajských volbách v letošním roce 2012 hlasujete tak, že zakroužkujete politickou stranu, hnutí či koalici. Dále máte možnost udělit již výše zmíněné maximálně čtyři preferenční hlasy.
 • Po odchodu z prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků vložíte úřední obálku s vyplněným hlasovacím lístkem před volební komisí do volební schránky (urny).

Volby do Senátu Parlamentu ČR 2012

 • Volby do Senátu Parlamentu České republiky se konají na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, a to prostřednictvím dvoukolového většinového volebního systému v jednomandátových volebních obvodech.
 • Vítězem se může stát pouze jeden kandidát, který získá nadpoloviční počet všech platných hlasů. Nezíská-li žádný z kandidátů v prvním kole nadpoloviční počet všech platných hlasů, koná se druhé kolo, do kterého postupují dva nejúspěšnější kandidáti z kola předchozího.
 • Kandidát, který ve druhém kole získá nadpoloviční počet všech hlasů, získává mandát.
 • Senátorem může být zvolen občan České republiky, kterému je nejméně 40 let.
 • Voleb se mohou účastnit všichni občané České republiky, kteří dosáhli minimálního věku 18 let.
 • Ve volbách může kandidovat i senátor, kterému končí dosavadní mandát. Dostane-li opakovaně důvěru voličů, může ve své funkci nadále pokračovat i po více funkčních období.
 • Každý volič má pro každé kolo volby k dispozici jeden hlas, který udělí svému kandidátovi tak, že ho zakroužkuje na hlasovacím lístku.
 • Hlasovací lístek volič následně vhodí v úřední obálce před volební komisí do volební schránky (urny).

© 2018, Mladí konzervativci – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑